Kursų turinys

I lygis (pradedantiems nuo nulio) (A-1)

Šiame lygyje mokomos pagrindinės žinios, būtinos įprastinėse gyvenimo situacijose bendraujant su ispanais arba tiesiog ispaniškai. Gramatinės konstrukcijos atitinka komunikacines funkcijas.

 

Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika (mokymosi seka):

 

pasisveikinti, prisistatyti, atsisveikinti;mandagumo frazės;

 

pasidomėti pašnekovu (paklausti apie profesiją ar užsiėmimą, šeimą, artimuosius...);

 

apibūdinti esamą situaciją: auditoriją, kas daroma per paskaitą;

 

papasakoti apie savo poreikius ir norus;

 

paklausti informacijos, susikalbėti perkant;

 

apibūdintį supančią aplinką (parodyti namą, miestą, šeimos ar draugų nuotraukas...);

 

kalbėti apie kasdienybę, apie savo darbo ar užsiėmių grafiką;

 

papasakoti apie artimiausius ateities planus;

 

pakviesti į svečius, į kiną, į teatrą, papietauti kartu;

 

apibūdinti žmones;

 

papasakoti apie pomėgius;

 

diskutuoti apie miestą ar gyvenvietę, kurioje gyvename.


 

veiksmažodis SER (būti) + daiktavardžiai apie profesijas ir tautybes, pagrindiniai būdvardžiai;

 

kaip suformuluoti klausimus;

 

trijų asmenuočių pristatymas (1’a-ar, 2’a-er, 3’a-ir);

 

paskaitos metu naudojami veiksmažodžiai: hablar (kalbėti), escribir (rašyti), escuchar (klausytis), leer (skaityti), estudiar (mokytis)...;

 

veiksmažodžiai TENER (turėti) y QUERER (norėti);

 

kasdienybės veiksmažodžiai: trabajar (dirbti), comprar (pirkti), comer (valgyti), volver (grįžti), descansar (ilsėtis), ver la televisión (žiūrėti televizorių)...;

 

supančios aplinkos daiktavardžiai ir būdvardžiai; giminė ir skaičius;

 

parodomieji įvardžiai este, esta (šis, ši),...; ese, esa (tas, ta)...;

 

veiksmažodis ESTAR (būti) kalbant apie vietą (vietininkas) arba apie būseną (dalyviai ir kitos formos);

 

sangrąžiniai veiksmažodžiai su pagalbinias veiksmažodžiais;

 

veiksmažodis PODER (galėti) ir SABER (žinoti);

 

kilmininko išraiška ir savibyniai įvardžiai mi-mis (mano), tu-tus (tavo), su-sus (jo, jos, jų...), nuestro,-a, -os, as (mūsų), vuestro,-a, -os, as (jūsų)...;

 

veiksmažodis IR: 1. kryptis (eiti, važiuoti); 2. ketinimas (ruoštis ką nors daryti);

 

pagrinidiniai būdvardžiai;

 

taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių asmenavimas;

 

skaitvardžiai, valandos;

 

savaitės dienos;

 

jungtukai;

 

veiksmažodis GUSTAR (patikti, mėgti) ir analogai;

 

žymimojo ir nežymimojo artikelių vartojimų atvejai;

 

veiksmažodis HABER (hay) (būti, there is/there are).


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus.

 

Per kiekvieną paskaitą pateikiamas įvadinis tekstas, aiškinama jo gramatika ir žodžiai, daromi pratimai naujiems žodžiams ar formoms įsiminti. Po to seka praktinė užduotis, dažniausia žodžiu, kurios metu besimokantieji skatinami aktyviai bendrauti tarpusavyje ir naudoti naujai išmoktas konstrukcijas.

 

Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.

 

II lygis (A-2)

Antras lygis yra nuoseklus pirmo kurso tęsinys, kuris papildo įgytas žinias ir padeda laisviau bendrauti, kalbėti apie sudėtingesnėmis temomis. Žodynas ir gramatika praplėčiami, kartu atsiveria daugiau galimybių tiek suprasti ispanų kalbą (klausantis ar skaitant), tiek išreikšti savo mintis (raštu ar žodžiu). Kaip ir pirmame kurse, teorija yra pritaikyta komunikaciniems poreikiams.


Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika:

 

apibūdinti savo įpročius

 

kalbėti apie veiksmus, įvykusius neseniai;

 

praeities prisiminimai;

 

išreikšti ką mes darome kalbėjimo metu;

 

aprašyti vietą, nustatant kur kas yra;

 

aptarti laisvalaikio planą;

 

kalbėti apie orą, metų laikus, mėnesius, spalvas, šventes;

 

aprašyti fizinius veiksmus;

 

reaguoti į pašnekovo pasakymą: sutarti, prieštarauti, patikslinti ar palyginti turimą informaciją,...;

 

trumpai atsakyti į interviu, ar apklausa;

 

palyginti. 

Pokalbių temos


 

profesinė ar akademinė veikla;

 

apsipirkimas;

 

kelionės;

 

knygos, skaitymas;

 

muzika.

 

-          būtieji laikai:

pretérito perfecto (būtasis atliktinis),

pretérito imperfecto (plg. būtasis dažninis),

įvadas į pretérito indefinido (plg. būtasis kartinis),

 

-          nauji netaisyklingi veiksmažodžiai (galūnės    –uir, -ecer/-ocer, -ducir)

 

 

-          galininkas (daiktavardis reiškaintis gyvą arba negyvą dalyką; įvardis);

 

-          veiksmažodinės konstrukcijos: tardar + (laiko trukmė) + bendratis (trukti), soler + bendratis (paprastai daryti ką nors);

 

-          dažnumo išraiška: (una vez a la semana... vieną kartą per savaitę; cada dos días... kas antrą dieną);

 

-          ESTAR su kai kuriais būdvardžiais;

 

-          LO QUE (tai kas, tai ką...);

 

-          Veiksmažodžiai IR, LLEGAR, VENIR (ateiti, atvažiuoti, atvykti), LLEVAR, TRAER ((at)nešti, (at)vežti, (at- nu-)vesti);

 

-          savybinis įvardis mío,-a (-s), tuyo, -a (-s), suyo, -a (-s),…

 

-          leksika apie orus, metų laikus, mėnesiu, spalvas, šventes;

 

-          tęstinė forma ESTAR + gerundijus;

 

-          vietos išraiška: encima (ant), debajo (po kuo nors), al lado (šalia), delante (prieš), detrás (už ko nors),...;

 

-          nežymimieji įvardžiai algo, alguien (kas nors), nada, nadie (niekas), algún, -una (koks nors), ninguno, -una (joks)..., alguna vez kada nors;

 

-          leksika apie fizinius veiksmus: dar (duoti), coger (imti), poner(se) (dėti, statyti, apsirengti), quitar(se) (nu(si)imti), meter (įdėti, įtraukti), sacar (išimti, ištraukti),...;

 

-          būtųjų laikų derinimas;

 

-          naudininkas ir galininkas (daiktavardis ir įvardis);

 

-          daiktavardžių daryba (sincero > sinceridad, fabricar > fabricación)

 

-          aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai.


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai.

 

Paskaitos yra įvairios: kartais teikiama primenybė gramatikai ar leksikai, kartais tiesiog kalbama apie pristatytą temą (muziką, knygas, keliones,...). Bet kuriuo atvėju, atlikus gramatinius pratimus raštu, kiekviena nauja žinia praktikuojama kalbantis poromis ar grupėmis.

 

Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai geriau įsisavintų išmoktas žinias.

 

 

III lygis (B-1.1)

Trečiame lygyje mokomasi bendravimui skirtų žinių, reikalingų papasakoti savo (ar kitų) biografiją, įvykius ar istorijas, šnekėti apie ateitį įvairiais aspektais, liepti ar įsakyti,... Taip pat diskutuojama apie sportą, namus, atostogas, gėles ir kt., pateikiama tam reikalinga leksika. Šiame lygyje išdėstyta gramatika, kartu su ankstesnių kursų gramatika, sudaro nemenką bendravimui reikalingų praktiškių žinių dalį.


Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika (mokymosi seka):

 

papasakoti trumpus įvykius,

 

išreikšti laiko trukmę,

 

papasakoti savo ar kitų praeitį (autobiografija ar biografija),

 

kalbėti apie ateities planus, priklausomai nuo jų tikimybės išsipildyti,

 

papasakoti istoriją ar įvykį su jos ar jo aplinkybėmis,

 

liepti,

 

kurti reklamą radijui,

 

apibūdinti savo esamus ar būsimus namus,

 

pasigirti ar apgailestauti. 

Pokalbių temos


 

sportas,

 

rūkymas,

 

pertvarkimai įmonėse ar darbuose,

 

gėlės

 

bendravimas perkant, teiraujantis, prašant informacijos ar patarimo

 

mandagiai prašyti

 

spėlioti

 

pasakoti apie ateities įvykį praetyje

 

būtasis kartinis laikas (pretérito indefinido),

 

veiksmažodinės konstrukcijos, reiškiančios laiko trukmę (llevar + gerundijus / sin + bendratis, hace (prieš), al cabo de (po),

 

veiksmažodžiai intentar (bandyti), conseguir (pavykti, gauti, pasisekti), dejar (palikti, leisti, nustoti, mesti), quedarse (pasilikti), quedar (susitarti, likti), volver a + bendratis (vėl ką daryti), seguir +gerundijus (tęsti),

 

būsimasis laikas (futuro imperfecto) ir kiti būdai kalbėti apie ateitį (esamasis laikas, ir a+bendratis, ir kiti),

 

būtųjų laikų (pretéritos indefinido e imperfecto) derinimas,

 

liepamoji nuosaka (imperativo)

 

leksika apie būstą,

 

prielinksniai para ir por,

 

būtasis laikas pluscuamperfecto

 

condicional: tariamoji nuosaka condicional (mandagiam prašymui, spėliojimui, ateities įvykiui išreikšti)

 

 

-specifinė leksika


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai.

Paskaitos yra įvairios: kartais teikiama primenybė gramatikai ar leksikai, kartais tiesiog kalbama apie pristatytą temą. Bet kuriuo atvėju, atlikus gramatinius ar leksinius pratimus raštu, kiekviena nauja žinia praktikuojama kalbantis poromis ar grupėmis.

Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.

 

IV lygis (B-1.2 B-2.1)

 

Ketvirtas kursas yra sudarytas pagal naujausią užsienio kalbų dėstymo metodiką vadinamą mokymasis užduotimis (aprendizaje por tareas). Šiame lygyje kartojama visa kas išmokta ankstesniuose kursuose ir toliau mokomasi ispanų kalbos žinių. Lygis susideda iš šešių bendrų temų (bendravimas perkant ar teiraujantis, asmenų psichologija, informacijos šaltiniai,...), aplink kurias susipina skirtingi komunikacijos ir ispanų kalbos gramatikos aspektai.

Pradedama mokytis subjuntivo, tai – ypatinga nuosaka, kuri suteikia savitumo ispanų kalbai.Bendros temos ir komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika(mokymosi seka)

    1 

asmenybės apibūdinimas, psichologija

 

- apibūdinti žmones

 

- patarti draugui gyvenimo klausimais

 

- diskusijos tema: astrologija, horoskopai

 

 

- baigiamoji užduotis: psichologinė konsultacija


-išsami būdvadžių leksika ir kiti būdai žmonėms apibūdinti

 

-artikelis "lo" su būdvadžiu, su que ir su kitomis formomis

 

-santykinis įvardis que su artikeliu ir prieliksniu de kalbant apie žmones

 

-tariamoji nuosaka condicional, liepamoji nuosaka (patarimui išreikšti)

 

2          informacijos šaltiniai, žiniasklaida

 

- teikti informacija apie aktualijas

 

- kalbėti beasmeniškai

 

- diskusijos tema: žiniasklaida

 

- baigiamoji užduotis: sukurti žiniasklaidos priemonė


 

 

-neveikiamoji beasmenė rūšis (pasiva refleja se +trečias asmuo)

 

-beasmenės kosntrukcijos(se +vienaskaitos trečias asmuo, daugiskaitos trečias asmuo, ir kitos) 

 

-santykinis įvardis que be prielinksnio, su prielinksniu ir žimymuoju artikeliu

 

-santykinis savivybis įvardis-būdvardis cuyo, -a, -os, -as

 

 

3           

kinas, papasakoti istorijas

 

- papasakoti filmus

 

- papasakoti ilgas istorijas, sekti pasakas

 

- diskusijos tema: kinas

 

- baigiamoji užduotis: sukurti filmo scenarių

-visų būtųjų laikų (indefinido, imperfecto, pluscuamperfecto, condicional) derinimas

 

-supaprastintas būdas istorijai pasakoti

 

-laiko trukmės išraiška

 

 

4          subjektyvumas

 

- išreikšti savo valią, norus

 

 

- vertinti pagal savo nuostatas

 

- vertinti kaip naudojame laiką

 

- diskusijos tema: sapnai

 

-esamasis tariamosios nuosakos (presente de subjuntivo) laikas

 

            daryba

 

            vartojimų atvejai

 

-išsamus žimymojo ir nežimymojo artikelių vartojimų atvejų sąrašas

 

 

5           

kalbėti telefonu

 

-skambinti ir atsiliepti

 

-diskusijos tema: telefonas

-įprastos formulės skambinant ir atsiliepiant telefonu


 

 

6          bendravimo situacijos:

 

- skųstis dėl mobilaus telefono ryšio

 

- parašyti informacijos apie ispanų kalbos kursus


-radijo laida


bendras gramatikos ir leksikos kartojimas

 


Mokymo priemonės: dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai. Bus galima pasiskolinti iš dėstytojo jo paruoštus įrašus.

 

Kiekviena pamokos medžiaga dėstoma per tris ar keturias paskaitas, atliekant nedidelius pratimus raštu ir žodžiu, o visos žinios kartojamos atliekant baigiamają užduotį, dalyvaujant trijų ar keturių žmonių grupėse.

 

Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.