Kursų turinys

I lygis (pradedantiems nuo nulio) (A-1)

Šiame lygyje mokomos pagrindinės žinios, būtinos įprastinėse gyvenimo situacijose bendraujant su ispanais arba tiesiog ispaniškai. Gramatinės konstrukcijos atitinka komunikacines funkcijas.


Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika (mokymosi seka):


pasisveikinti, prisistatyti, atsisveikinti;mandagumo frazės;


pasidomėti pašnekovu (paklausti apie profesiją ar užsiėmimą, šeimą, artimuosius...);


apibūdinti esamą situaciją: auditoriją, kas daroma per paskaitą;


papasakoti apie savo poreikius ir norus;


paklausti informacijos, susikalbėti perkant;


apibūdintį supančią aplinką (parodyti namą, miestą, šeimos ar draugų nuotraukas...);


kalbėti apie kasdienybę, apie savo darbo ar užsiėmių grafiką;


papasakoti apie artimiausius ateities planus;


pakviesti į svečius, į kiną, į teatrą, papietauti kartu;


apibūdinti žmones;


papasakoti apie pomėgius;


diskutuoti apie miestą ar gyvenvietę, kurioje gyvename.veiksmažodis SER (būti) + daiktavardžiai apie profesijas ir tautybes, pagrindiniai būdvardžiai;


kaip suformuluoti klausimus;


trijų asmenuočių pristatymas (1’a-ar, 2’a-er, 3’a-ir);


paskaitos metu naudojami veiksmažodžiai: hablar (kalbėti), escribir (rašyti), escuchar (klausytis), leer (skaityti), estudiar (mokytis)...;


veiksmažodžiai TENER (turėti) y QUERER (norėti);


kasdienybės veiksmažodžiai: trabajar (dirbti), comprar (pirkti), comer (valgyti), volver (grįžti), descansar (ilsėtis), ver la televisión (žiūrėti televizorių)...;


supančios aplinkos daiktavardžiai ir būdvardžiai; giminė ir skaičius;


parodomieji įvardžiai este, esta (šis, ši),...; ese, esa (tas, ta)...;


veiksmažodis ESTAR (būti) kalbant apie vietą (vietininkas) arba apie būseną (dalyviai ir kitos formos);


sangrąžiniai veiksmažodžiai su pagalbinias veiksmažodžiais;


veiksmažodis PODER (galėti) ir SABER (žinoti);


kilmininko išraiška ir savibyniai įvardžiai mi-mis (mano), tu-tus (tavo), su-sus (jo, jos, jų...), nuestro,-a, -os, as (mūsų), vuestro,-a, -os, as (jūsų)...;


veiksmažodis IR: 1. kryptis (eiti, važiuoti); 2. ketinimas (ruoštis ką nors daryti);


pagrinidiniai būdvardžiai;


taisyklingų ir netaisyklingų veiksmažodžių asmenavimas;


skaitvardžiai, valandos;


savaitės dienos;


jungtukai;


veiksmažodis GUSTAR (patikti, mėgti) ir analogai;


žymimojo ir nežymimojo artikelių vartojimų atvejai;


veiksmažodis HABER (hay) (būti, there is/there are).


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus.


Per kiekvieną paskaitą pateikiamas įvadinis tekstas, aiškinama jo gramatika ir žodžiai, daromi pratimai naujiems žodžiams ar formoms įsiminti. Po to seka praktinė užduotis, dažniausia žodžiu, kurios metu besimokantieji skatinami aktyviai bendrauti tarpusavyje ir naudoti naujai išmoktas konstrukcijas.


Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.


II lygis (A-2)

Antras lygis yra nuoseklus pirmo kurso tęsinys, kuris papildo įgytas žinias ir padeda laisviau bendrauti, kalbėti apie sudėtingesnėmis temomis. Žodynas ir gramatika praplėčiami, kartu atsiveria daugiau galimybių tiek suprasti ispanų kalbą (klausantis ar skaitant), tiek išreikšti savo mintis (raštu ar žodžiu). Kaip ir pirmame kurse, teorija yra pritaikyta komunikaciniems poreikiams.


Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika:


apibūdinti savo įpročius


kalbėti apie veiksmus, įvykusius neseniai;


praeities prisiminimai;


išreikšti ką mes darome kalbėjimo metu;


aprašyti vietą, nustatant kur kas yra;


aptarti laisvalaikio planą;


kalbėti apie orą, metų laikus, mėnesius, spalvas, šventes;


aprašyti fizinius veiksmus;


reaguoti į pašnekovo pasakymą: sutarti, prieštarauti, patikslinti ar palyginti turimą informaciją,...;


trumpai atsakyti į interviu, ar apklausa;


palyginti.
Pokalbių temos:

profesinė ar akademinė veikla;

apsipirkimas;

kelionės;

knygos, skaitymas;

muzika.


būtieji laikai:

pretérito perfecto (būtasis atliktinis),

pretérito imperfecto (plg. būtasis dažninis),

įvadas į pretérito indefinido (plg. būtasis kartinis),


nauji netaisyklingi veiksmažodžiai (galūnės    –uir, -ecer/-ocer, -ducir)galininkas (daiktavardis reiškaintis gyvą arba negyvą dalyką; įvardis);


veiksmažodinės konstrukcijos: tardar + (laiko trukmė) + bendratis (trukti), soler + bendratis (paprastai daryti ką nors);


dažnumo išraiška: (una vez a la semana... vieną kartą per savaitę; cada dos días... kas antrą dieną);


ESTAR su kai kuriais būdvardžiais;


LO QUE (tai kas, tai ką...);


Veiksmažodžiai IR, LLEGAR, VENIR (ateiti, atvažiuoti, atvykti), LLEVAR, TRAER ((at)nešti, (at)vežti, (at- nu-)vesti);


savybinis įvardis mío,-a (-s), tuyo, -a (-s), suyo, -a (-s),…


leksika apie orus, metų laikus, mėnesiu, spalvas, šventes;


tęstinė forma ESTAR + gerundijus;


vietos išraiška: encima (ant), debajo (po kuo nors), al lado (šalia), delante (prieš), detrás (už ko nors),...;


nežymimieji įvardžiai algo, alguien (kas nors), nada, nadie (niekas), algún, -una (koks nors), ninguno, -una (joks)..., alguna vez kada nors;


-          leksika apie fizinius veiksmus: dar (duoti), coger (imti), poner(se) (dėti, statyti, apsirengti), quitar(se) (nu(si)imti), meter (įdėti, įtraukti), sacar (išimti, ištraukti),...;


-          būtųjų laikų derinimas;


-          naudininkas ir galininkas (daiktavardis ir įvardis);


-          daiktavardžių daryba (sincero > sinceridad, fabricar > fabricación)


-          aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsniai.


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai.


Paskaitos yra įvairios: kartais teikiama primenybė gramatikai ar leksikai, kartais tiesiog kalbama apie pristatytą temą (muziką, knygas, keliones,...). Bet kuriuo atvėju, atlikus gramatinius pratimus raštu, kiekviena nauja žinia praktikuojama kalbantis poromis ar grupėmis.


Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai geriau įsisavintų išmoktas žinias.III lygis (B-1.1)

Trečiame lygyje mokomasi bendravimui skirtų žinių, reikalingų papasakoti savo (ar kitų) biografiją, įvykius ar istorijas, šnekėti apie ateitį įvairiais aspektais, liepti ar įsakyti,... Taip pat diskutuojama apie sportą, namus, atostogas, gėles ir kt., pateikiama tam reikalinga leksika. Šiame lygyje išdėstyta gramatika, kartu su ankstesnių kursų gramatika, sudaro nemenką bendravimui reikalingų praktiškių žinių dalį.


Komunikacinės funkcijos

Gramatika ir leksika (mokymosi seka):


papasakoti trumpus įvykius,


išreikšti laiko trukmę,


papasakoti savo ar kitų praeitį (autobiografija ar biografija),


kalbėti apie ateities planus, priklausomai nuo jų tikimybės išsipildyti,


papasakoti istoriją ar įvykį su jos ar jo aplinkybėmis,


liepti,


kurti reklamą radijui,


apibūdinti savo esamus ar būsimus namus,


pasigirti ar apgailestauti.
Pokalbių temossportas,


rūkymas,


pertvarkimai įmonėse ar darbuose,


gėlės


bendravimas perkant, teiraujantis, prašant informacijos ar patarimo


mandagiai prašyti


spėlioti


pasakoti apie ateities įvykį praetyje


būtasis kartinis laikas (pretérito indefinido),


veiksmažodinės konstrukcijos, reiškiančios laiko trukmę (llevar + gerundijus / sin + bendratis, hace (prieš), al cabo de (po),


veiksmažodžiai intentar (bandyti), conseguir (pavykti, gauti, pasisekti), dejar (palikti, leisti, nustoti, mesti), quedarse (pasilikti), quedar (susitarti, likti), volver a + bendratis (vėl ką daryti), seguir +gerundijus (tęsti),


būsimasis laikas (futuro imperfecto) ir kiti būdai kalbėti apie ateitį (esamasis laikas, ir a+bendratis, ir kiti),


būtųjų laikų (pretéritos indefinido e imperfecto) derinimas,


liepamoji nuosaka (imperativo)


leksika apie būstą,


prielinksniai para ir por,


būtasis laikas pluscuamperfecto


condicional: tariamoji nuosaka condicional (mandagiam prašymui, spėliojimui, ateities įvykiui išreikšti)-specifinė leksika


Mokymo priemonės: vadolvėlis (su kompaktiniu disku) ar dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai.

Paskaitos yra įvairios: kartais teikiama primenybė gramatikai ar leksikai, kartais tiesiog kalbama apie pristatytą temą. Bet kuriuo atvėju, atlikus gramatinius ar leksinius pratimus raštu, kiekviena nauja žinia praktikuojama kalbantis poromis ar grupėmis.

Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.


IV lygis (B-1.2 B-2.1)


Ketvirtas kursas yra sudarytas pagal naujausią užsienio kalbų dėstymo metodiką vadinamą mokymasis užduotimis (aprendizaje por tareas). Šiame lygyje kartojama visa kas išmokta ankstesniuose kursuose ir toliau mokomasi ispanų kalbos žinių. 

Pradedama mokytis subjuntivo, tai – ypatinga nuosaka, kuri vartojama daugelyje sintaktinių konstrukcijų ir suteikia savitumo ispanų kalbai.TEMA, KOMUNIKACINĖS SITUACIJOS


KALBINĖ KOMPETENCIJA (leksika, gramatika, pragmatika)


ANKSTESNIŲ KURSŲ KARTOJIMAS


Būtieji laikai, būsimieji laikai, liepiamoji nuosaka, trukmės išraiška, PARA / POR...


IŠMOKTI KALBAS


Veiksmažodžiai aprender, acordarse, entender, darse cuenta de, saber, conocer


DAIKTAI, IR KĄ DAROME SU JAIS


Leksika apie kasdieninius daiktus

Tiesioginis ir netiesioginis papildinys

Liepiamoji nuosaka


PSICHOLOGIJA. ASMENS

CHARAKTERIS. Zodiakas.

Būdvardžiai apie charakterį

Veiksmažodis SER, PARECER

Žodžiai apie laikiną būsena

Veiksmažodis ESTAR


PRISIMINIMAI APIE MOKYKLĄ


Laikų derinimas, pasakojimo laikai: Pretétito INDEFINIDO, IMPERFECTO, PLUSCUAMPERFECTO, CONDICIONAL

Trukmės išraiška: hace..., al cabo de...


EKOLOGIJA, APLINKOS APSAUGA.

MIESTAS IR KAIMAS

Leksika apie aplinkos apsaugą.

Sangrąžinė neveikiamoji rūšis.

Kartojimas SER, ESTAR, HAY, aukštesnysis ir aukščiausiasis laipsnis, CONDICIONAL


IŠREIKŠTI KO NORIME, KO TIKIMĖS, KAS NEPATINKA


Presente de SUBJUNTIVO šalutiniuose sakiniuose priklausančiose nuo querer, esperar, no me gusta, me pone nervioso-a que...


ŠVĘSTI. SVEIKINTI. KVIESTI. PRIIMTI IR ATMESTI KVIETIMĄ. RENGTI VAKARĖLĮ


Išsireiškimai sveikinant, kviečiant, priimant ir atmetant kvietimą, rengiant vakarėlį

Kiti SUBJUNKTYVO vartojimo atvejai


IŠREIKŠTI SPĖLIOJIMĄ


Futuro imperfecto, a lo mejor, tal vez, deber de + INF, puede que + SUBJUNKTYVAS


PATARTI


Išsireiškimai aconsejar, recomendar, es conveniente / recomendable que… + SUBJUKTYVAS ar BENDRATIS


PASAKOTI ĮDOMIĄ INFORMACIJĄ (ĮDOMIUS OBJEKTUS) APIE SAVO MIESTĄ, ŠALĮ...


Sangrąžinės neveikiamosios rūšies kartojimas

 PARA QUE +SUBJUBKTYVAS su, evitar que...

Nuostabos išraška


IŠREIKŠTI LINKĖJIMUS


Que + SUBJUNKTYVAS


NAMŲ RUOŠA


Leksika apie namų ruošą.

Sintaksinės konstrukcijos su Me gusta, me encanta, odio ...

Liepiamoji nuosaka


PROGNOZUOTI


Ateities išraiška (busimųjų laikų kartojimas)

Cuando+ SUBJUNKTYVAS

No creo que + SUBJUNKTYVAS


BEASMENIAI IŠSIREIŠKIMAI. VERTINTI SITUACJĄ


Dicen, ponen, han construido...

Sintaksinė konstrukcija es +BŪVARDIS que + SUBJUNKTYVAS


KARTOJIMAS SU ISPANIJOS RADIJO LAIDOMISMokymo priemonės: dėstytojo paruošta medžiaga, sudaryta atsižvelgiant į lietuvių kalbos raiškos ypatumus; tekstai. Bus galima pasiskolinti iš dėstytojo jo paruoštus įrašus.


Kiekviena pamokos medžiaga dėstoma per tris ar keturias paskaitas, atliekant nedidelius pratimus raštu ir žodžiu, o visos žinios kartojamos atliekant baigiamają užduotį, dalyvaujant trijų ar keturių žmonių grupėse.


Dėstytojas visuomet užduoda namų darbus, kad mokiniai galėtų savarankiškai praktikuoti išmoktas žinias.