Mokymo(si) metodas

ISPANŲ KALBOS MOKYMO(SI) METODAS

 

Sėkmingas ispanų kalbos mokymas(is) labai priklauso nuo metodo ir nuo vadovėlio. Kai dėstytojas remiasi išleistais vadovėliais, skirtais bendram, bet ne konkrečiam besimokančiam, mokinys neabejotinai gaus žinias, tačiau metodas, pritaikytas prie mokinio, ir tinkama mokymosi medžiaga užtikrina gebėjimą bendrauti (suprasti ką pašnekovas sako ir kalbėti), skaityti ir rašyti.


Metodika turi būti patikrinta, pagrįsta besimokančių poreikiais ir mokymosi įpročiais. Dėstytojas turi mokyti tokiu būdu, kad mokinys tuo pačiu metu įsisavintų žinias ir gebėtų jas taikyti konkrečiose komunikacinėse situacijose. Kai žmonės mokosi užsienio kalbų, jie nori įsisavinti pagrindines gramatikos taisykles ir būtinus žodžius, kad sugebėtų suformuoti sakinius. Bet jie turi išmokti ir daugelį sakinių ar posakių, reikalingų paprastam bendravimui (susipažįstant, apsiperkant, susitariant susitikti, parodant vietas, apibūdinant...). Tokių žinių negalima spėti tik mokant gramatiką ir leksiką.


Todėl dėstytojas palaipsniui ir nuosekliai ugdo kalbines kompetencijas, o mokinys – jaučia gebėjimą aktyviai bendrauti ispaniškai.


VADOVĖLIS


Ispanų kalbos kursų mokamoji medžiaga (62 psl. A4 didžio vadovėlis)paties dėstytojo paruošta, atitinka lietuvių besimokančių poreikius. Joje yra tekstai, leksika išversta į lietuvių kalbą, garso įrašai, paaiškinimai lietuvių kalba, pratimai (su atsakymais vadovėlio gale) ir užduotys bendravimui su kolegomis paskaitos metu. Ji yra patikrinta daugelyje kursų ir nuolat tobulėja. Ji skirta paskaitoms, bet su juo galima ir savarankiškai mokytis (ypač, kai praleidžiama paskaita).


Vadovėliai nuolat atnaujinami.

Skirtingai nuo šio vadovėlio, nors dabartiniai vadovėliai yra patrauklūs – spalvoti, su tekstais, nuotraukomis, piešiniais, lentelėmis, bet yra nepakankamai informatyvūs, su jais be dėstytojo mokinys mažai ką gali išmokti. Viskas parašyta ispanų kalba, neverčiami žodžiai į mokinio kalbą, paaiškinimai yra trumpi ir paviršutiniški, paprastai pratimai yra kitoje knygoje ir svarbiausi paaiškinimai yra dėstytojo knygoje.


 

ISPANŲ KALBOS KURSAI