Ispanų kalbos gramatika lietuviškai

 

LIETIVIŲ ISPANŲ KALBŲ ŽODYNAS INTERNETE

ISPANŲ KALBOS PRATIMAI VAIKAMS

 

 

ISPANŲ KALBOS GRAMATIKA

 

Išleista ISPANŲ KALBA. PRAKTINĖ GRAMATIKA. FONETIKOS ĮVADAS


Kalba yra daugiau negu gramatika ir leksika. Tik su žodžiais ir taisyklėmis negalima kalbėti taip, kaip kalba tikri ispanai. Bet mokėdamas gramatiką ir leksiką besimokantis sugeba suprasti kalbos sistemą kaip visumą, įgyja kalbos pagrindus, kurie padės integruoti visas žinias ir pritaikyti kasdieniniam bendravimui.

 

Čia pateikiamos trumpos ispanų kalbos gramatikos ir leksikos temos, su paaiškinimais lietuvių kalba ir pratimais. Taip pat pateikiami atsakymai.


 1, Veikmažodis SER. Įvardžiai (vardininkas YO, TÚ, USTED, ÉL,...). Daiktavardžiai apie tautybę ir profesijas. Būdvardžiai apie plaukus. Pirmas ir pagrindinis veiksmažodis ir žodžiai, kurie vartojami su juo (daiktavardžiai, reiškiantys profesiją, tautybę, būdvardžiai). Įvardžiai (vardininkas) vartojami retai, bet būtina juos išmokti.


2. Kaip klausti . Klausiamieji žodžiai (QUÉ, QUIÉN, CÓMO, DÓNDE,...) ir žodžių tvarka klausiantTaisyklė, kuri nustato, kokia yra žodžių tvarka klausimuose, kai juose yra klausiamieji žodžiai (DÓNDE, CÓMO, CUÁNDO,...). Klausiamoji dalelytė "ar" ispanų kalboje neverčiamas. 

 

3. Trijų pirmų asmenų asmenavimas. Veiksmažodžiai HACER, HABLAR, ESCUCHAR, PREGUNTAR, LEER, RESPONDER, ESCRIBIR. Neiginys. ME GUSTA, TE GUSTA... Esamojo laiko asmenavimas yra sudėtinga gramatikos dalis, bet pradžioje reikia susipažinti su pagrindiniais elementais - asmenuotėmis ir vienaskaitos galūnėmis. Veiksmažodžiai yra susiję su kalbomis ir mokymuosi - HABLAR, ESCUCHAR, PREGUNTAR, LEER, ESCRIBIR, kurie yra taisyklingi. Tik HACER netaisyklingas. Prie kiekvieno veiksmažodžio pateikiami vartojimo pavyzdžiai (HABLAR ESPAÑOL, LEER LIBROS, HACER EJECICIOS,...). Sakinio pagrindinė struktūra su veiksmažodžiu GUSTAR (ME GUSTA EL ESPAÑOL, ¿TE GUSTA ESTUDIAR?)

 

4. Veiksmažodis TENER (turėti). Veiksmaodžiai apie kasdienybę (1). Veiksmažodis TENER turėti yra labai dažnai vartojamas, dėl to reikia išmokti pradžioje. Su juo galima kalbėti apie nuosavybę, amžių, pareigą, apibūdinimą... bet tai pat sudaro junginius kaip tener miedo... Leksika apie kasdienybę, veiksmažodžiai, kurie dažniausiai vartojami kalbant apie kasdieninius veiksmus (LLAMAR POR TELÉFONO, COMPRAR, VOLVER,...) su vartojimo pavyzdžiu.

 

5.  Veiksmažodžiai QUERER (norėti). Veiksmažodžiai apie kasdienybę (2). Veiksmažodis QUERER vartojamas noriui išreikšti, paprastai su bendratimi. Pateikiami dar veiksmažodžiai apie kasdienybę su vartojimo pavyzdžiu.

 

6. Nežymimasis artikelis ir žymimasis artikelis, daiktavardžių ir būvardžių GIMINĖ ir SKAIČIUS. Vartojant daiktavardžius ir būdvardžius reikia turėti galvoje, kad jie gali būti vyriškosios masculino) ar moteriškosios (femenino) giminės, vienaskaita (singular) ar daugiskaita (plural). Kartais keičiasi galūnės, kartais ne.

 

7. Beasmenės veiksmažodinės konstrukcijos HAY QUE + bendratis (reikia), NO HACE FALTA + bendratis (nereikia), veiksmažodis NECESITAR (reikti, to need angliškai). Skirtingai negu TENER QUE +  bendratis, HAY QUE ir NO HACE FALTA yra beasmenės konstrukcijos, dažnai vartojamos kalbant apie poreikį ar neporeikį ką nors daryti. Taip pat vartojamas veiksmažodis NECESITAR, kuris asmenuojamas (yo NECESITO, t'u NECESITAS, él - ella NECESITA,...)

 

8. Parodomieji įvardžiai ESTE, ESTA,..., (šis, ši,...), ESE, ESA,... (tas, ta,...). Labai svarbus žodžiai kalbant apie daiktus ar žmones, kurie yra aplinkoje kalbėjimo metu.


9. Veiksmažodis ESTAR, "būti" kur nors, su dalyviu, kalbant apie būseną ir apie veiksmą, atliekamą kalbėjimo metu. Skirtumas tarp SER y ESTAR.

 

10. Sangrąžiniai veiksmažodžiai su pagalbiniais veiksmažodžiais TENER ir QUERER. Sangrąžinius veiksmažodžius vartoti būna šiek tiek sudėtingiau, nes prie jų visada yra sangrąžiniai įvardžiai, kurie asmenuojasi (me, te, se, nos, os, se). Šitoje pamokėlėje aiškinama, kur gali būti įvardžiai, kai vartojami junginiai su TENER y QUERER.

 

11. Veiksmažodžiai PODER, SABER ir CONOCER. PODER labai dažnai vartojamas prašant leidimo, informacijos, mandagiai liepiant. Pateikiami įprasti veiksmažodžiai ar junginiai, kurie vartojami su PODER galėti (abrir la ventana, cerrar la puerta, hablar más despacio, repetir...). SABER žinoti, mokėti taip pat yra vienas iš pagrindinių veiksmažodžių. Aiškinamas kuo skiriasi CONOCER pažinti, susipažinti, žinoti nuo SABER.

 

12. Savybiniai būdvardžiai MI, MIS, TU, TUS, SU, SUS, NUESTRO,-A, -OS,-AS, VUESTRO,-A,-OS,-AS. Savyviniai žodžiai MI, MIS, TU... vartojami prieš daiktavardį, jų galūnės priklauso nuo deiktavardžio giminės ar skaičiaus.

 

13. Leksika apie NAMUS; sakiniai naudojami aprodant namus. Pagrindiniai žodžiai apie namų dalis. Taip pat pateikiami tipiniai sakiniai, kurie vartojami, kai svečiams aprodome namus. Čia skiriama SER ir ESTAR vartojimą.

 

14. Veiksmžodis IR (eiti, važiuoti; būsimas laikas IR A + bendratis). Labai dažnai vartojamas veiksmažodis IR yra labai svarbus, nes reišikia "eit"i ir "važiuoti". Be to, su juo galima išreikšti būsimus veiksmus, kurie jau suplanuotos, pvz. "¿Qué vas a hacer esta tarde?"

 

15. Pagrindiniai būdvardžiai ir jų vartojimas sakinyje.

 

16. Esamasis laikas (PRESENTE DE INDICATIVO), TAISYKLINGIEJI IR NETAISYKLINGIEJI (BALSYJE) VEIKSMAŽODŽIAI. Esamasis laikas yra pagrindinis laikas, dažniausiai vartojamas. Nuo šio laiko formų sudaromi kiti laikai ar nuosakos (liepamoji nuosaka, tariamosios nuosakos esamasis laikas). Pateikiamos taisyklingų ir netaisyklingų 1 (-ar), 2 (-er), ir 3 (-ir) asmenuotes veiksmažodžių asmenavimo lentelės

 

17. Veiksmaodžių valdymas (tiesioginis papildinys ir prielinksnis). Kiekvienas veiksmažodis daro įtaką kitoms sakinio dalims. Dažniausiai veiksmažodis turi papildinį (terminar el trabajo,oír la radio). Kartais valdo prielinksnius (me acuerdo de mi amigo). Kai kurių veiksmažodžių vartojimas.

 

18. Skaitvardžiai ir valandos. Skaičiai, kiekis. Kiekiniai ir kelintiniai. Metai. Valandos: a. ¿Qué hora es? Kiek dabar valandų. b. ¿A qué hora? Kelintą valandą? 

 

19. Sakinys su veiksmažodžiu GUSTAR. Su veikmažodžiu GUSTAR sudaromi sakiniai, turintys ypatingas savybes: asmeninio įvardžio naudininko vartojimas, veikamažodžio GUSTAR suderinimas su veiksmiu (tai, kas patinka, GUSTA ar GUSTAN) ir žymimojo artikelio vartojimas, kai veiksnys yra daiktavardis. 

 

 

20. Veiksmažodių SER - ESTAR - HABER skirtumas. Tai vienas iš sudėtingiausių dalykų ispanų kalboje, nes visi trys veiksmažodžiai reiškia tą patį, bet jie skiriasi vartojimu: su kokiais žodžiais ar junginiais vartojamas kiekvienas.

 

 

21. Būtųjų laikų PRETÉRITO PERFECTO, INDEFINIDO ir IMPERFECTO sugretinimas ir skirtumas. Tai kitas iš sudėtiniausių temų ispanų kalbos gramatikoje. Kiekvienas būtasis atspindi skirtingą požiūrį į praeitį. Palyginimas su lietuviu kalba nepadeda, reikia nagrinėti iš pačios ispanų kalbos.

 

 

22. Artikeiliai ir jų vartosena. Kada nevartojami artikeliai. Ispanų kalboje, kitaip nei lietuvių kalboje, yra artikeliai, žymimieji ir nežimimieji. Svarbu žinoti, kada vartojami vieni ar kiti, ir kada nevartojami.

 

23. Kiti netaisyklingieji veiksmažodžiai: conocer, influir, producir. Asmenavimas

 

 

24. Vietos sudurtiniai prielinksniai: ENCIMA DE ANT, DEBAJO DE PO, DELANTE DE PRIEŠ, UŽ DETRÁS .... Šie žodžių junginiai vartojami kalbant apie tai, kur yra daiktai.

 

 

ISPANŲ KALBOS KURSAI