Alfonso Rascón Caballero

Alfonso Rascón Caballero

Ispanų kalbos dėstytojas Vilniaus universitete. Kilęs iš Madrido. Baigė Ispanų filologijos fakultetą Madrido Complutense universitete. Baigė doktorantūros studijas, apgynė daktaro disertaciją apie dvikalbius žodynus lietuvių-kita kalba Barselonos Autonomos universtete. 

 

 

Madride dirbo enciklopedijos redakcijoje ir viešųjų ryšių departamente knygų leidykloje.Taip pat dirbo periodinėje spaudoje. Prieš atvykstant į Lietuvą tris metus dėstė ispanų ir lotynų kalbas.


Atvyko į Lietuvą 1996 metais. Nuo pat atvykimo dėstė Vilniaus universiteto Filologijos, Teisės, Matematikos, Komunikacijos ir Ekonomikos fakultetuose. Šiuo metu jis  dėsto Fonetiką, Morfologiją,Leksikologiją ir Lekskografiją, Ispanų literatūrą Filologijos fakulteto Užsienio kalbų institute. Daugelį metų dėstė Vilniaus universiteto Kalbų mokykloje. Nuo 2002 metų organizuoja vakarinius ispanų kalbos kursus. Pas jį mokėsi šimtai mokinių. Kai kurie jų patys tapo ispanų kalbos dėstytojais ar vertėjais.


Alfonso laisvai kalba lietuviškai. Būdamas profesionaliu filologu, jis puikiai išmano lietuvių ir ispanų kalbos išraiškos savitumus ir dažniausiai lietuviams kylančius keblumus. Per paskaitą nauja gramatinė medžiaga aiškinama lietuviškai. Kuo labiau pažengę mokiniai, tuo daugiau kalbama ispaniškai, tačiau iškilus sunkumams aiškinama lietuviškai.


Jis išleido Lietuvių-ispanų kalbos žodyną (Leidykla Žodynas,2002). Kartu su Valdu Petrausku sudarė Ispanų-lietuvių, lietuvių-ispanų kalbų žodyną (LeidyklaŽodynas, 2003). Apibedrindamas savo dėstymo patirtį Lietuvoje, jis išleido Curso de español - Ispanų kalbos kursas (2021 keturios dalys, Leidykla Ciklonas). Vadovėlis skirtas lietuviams, besimokantiems ispanų kalbos. Kartu su vadovėliu pateikiami vadovėlyje esančių tekstų ir dialogų garso įrašai .


2018 m. išleista Ispanų kalba. Praktinė gramatika. Fonetikos įvadas (Vilnius, Mokslo ir enciklopedijų centro leidykla).


Jis išleido keletą mokslinių straipsnių apie ispanų kalbos mokymą, gramatiką, leksiką, dvikalbę leksikografiją.


Jis taip pat yra patiręs vertėjas.


Atsiliepimai